Hofferbua - Vestmarka

Hofferbua er utgangspunktet for nesten alle løypene som kjøres av Hof IL på Vestmarka. Løypenettet er knyttet sammen med løypene både i Våler og Odalen. Hofferbua ligger langs Solør-Odalsvegen som går fra Kvisler-krysset (Rv. 210) i Solør til Knapper i Odalen.

vestmarka